Stres a dýchání. Uvolnění masáží, co je ne/možné

Některé věci jsou zase jasné sami od sebe, stres znemožňuje například využití kyslíku. Dýchá to méně a to všude, takže i v lese, doma, při sportu, sezení, při čemkoliv. Pro mě je dál jasné třeba, že hledat rady jak správně dýchat je chyba. Často se všechno přehání. Některým, když ukazuji nějaké dýchací cvičení, tak vůbec neví, co dělají.


Jak se dýchá správně

Často se mě někdo zeptá, jak se dýchá správně. Jenže, musím se také podívat na to, kdo se mně to ptá.

  • Tak např. jedné zákaznici, když jsem s ní zkusil jednoduchý cvik, tak jsem ji říkal, kdy se má nadechnout a kdy vydechnout, aby to ladilo dohromady. Brzy jsem si všiml, že si dýchá tak nějak po svém, jak ji to napadne. Při krokování jednotlivých úseků jsem se ji v jednom úseku zeptal, jestli ví, že teď zrovna nadechuje, i když si říkáme výdech? Upřímně, nevěděla. Neměla potuchy jak řídit, hlídat nádech, výdech.

K smíchu to není, ani trochu. Běžnější jsou třeba situace, že dojde k synchronizaci nějakých dvou pohybů a když je potřebujeme oddělit, tak je to najednou velký problém i pro relativně mladé s nadprůměrnou kondicí a koordinací. Stejný problém mají klidně i sportovci. Koordinace je důležitá pro všechno, i pro dýchání.

Správně dýchá ten, kdo má přirozenou, správnou koordinaci a pohyblivost a není ztuhlý aktuálně třeba právě stresem, nebo kvůli nemoci, nebo po sportovním, pracovním výkonu. Tělo tyto příčiny nerozlišuje, ale má možnost se jich různě účinně zbavovat.


Udělat maximum pro správné dýchání – masáž, cviky

Masáží zbavím tuhosti mezižeberního svalstva a protáhnu je cvikem okamžitě po té, což je důležité. Nemá tedy smyl jít někam na masáž a pak jako na cvičení. Bezprostřední reakce je třeba do sebe řetězit ihned. Jemnější masáží zvyšuji citlivost a tím vznikají někdy až senzační vjemy rozpínání, což obrovský rozdíl oproti tomu, když není cítit na letmý dotek nic, nebo dokonce to bolí.  Nemá tedy cenu vysvětlovat jak dýchat, ale jde o to vytvořit předpoklad pro správné a plné dýchání. Většinou doporučuji natrénování určitých sekvencí s prodýcháním a po té nechám tělo, aby si to vše samo přebralo.

Tyto sekvence nakonec propojím s celkovým ostrým vnímáním těla při docela nenáročném cvičení. Vzniká tak napodobení přirozených pohybů a předpoklad pro správnou koordinaci. Tělo pak dýchá samo od sebe dobře.

Jakékoliv dýchací cvičení je pak provázeno nezvyklým uvolněním a rozpínáním do všech stran.


Dýchací cvičení

je poté dál také možné a bude dokonce mnohem účinnější. Cvičení je však něco jiného, než správné a přirozené dýchání.

Dýchání do břicha většinou při cvičení každý přehání. Vůbec je cvičení často doprovázeno  přehnaným dýcháním. To, že je to špatně ukazují pak případy na starých lidech, kteří, když něco takového začnou, tak jim to způsob boleti a dýchací potíže.

Pocit nemožnosti se do-nadechnout souvisí právě se stažením klidně celého hrudního koše, nebo někde na hrudní páteři.

Pokud je to možné a vhodné, používám nakonec cvičení s dýcháním podél páteře. I to by mělo být dost přirozené a je tedy předpoklad správná fyzická forma a také ji toto cvičení udržuje. Patří to do určitého jógického systému a je to důležité pro udržení odolnosti vůči stresu.


Je třeba volby správné životosprávy

Není však vhodné a naštěstí o to nejeví zájem ti, co by na druhou stranu stres záměrně vyhledávali. Jenže, co to znamená vyhledávat stres? Jsou to právě všechny možné zájmové činnosti, které vyžadují značnou angažovanost, napětí a energii. Takže i radost ze sportu, koníčků a ze zábavy je stres. Tělo si to tak vyhodnocuje. Neumí rozeznat rozdíl mezi stresem z práce a z koukání na horory. Svaly se stáhnou stejně.


Stažení libovolného svalstva zmenší okysličení

O příjmu kyslíku rozhoduje tedy hrudní koš, který musí být uvolněný, hrudní páteř pohyblivá, avšak distribuce kyslíku jde přes tepny a žíly. Ty jsou obklopeny tkání a svaly. Takže stažení libovolných svalů omezí průtok krve a je u znovu problém s okysličením. Dýchání kyslíku z bomby, nebo přístroje přitom nepomáhá. Vypadá to, že to způsobí lenost a plíce dýchají pak dlouhodobě méně. To však vím jen od dvou lidí jako jejich zkušenost. Z jiného zdroje mám, že to dlouhodobě škodí.

Plíce dýchají ve stresu méně a distribuce kyslíku je také menší a to  i v lese, u moře, dokonce i při stavění se na hlavu.

Mělo by být nyní jasné proč pobyt v lese, který se tak chválí a prospěšný je, někomu v akutním stresu nijak valně nepomůže, nebo dokonce vůbec a depku nakonec ještě zvětší. Pro stres může být i jiné označení , např. úzkost, nebo depky, nebo i nálada pod psa aj. Někdo cítí stav bez energie, vyhoření.


Stres vyžaduje akci, i když se nechce

V principu jde o stažení organismu a mě jde o to jak trvá dlouho a v jakém je rozsahu a s jakými fyzickými potížemi je již propojen a jakou mohu očekávat od zájemce akceschopnost.

Stres je tedy podstatnou složkou při dýchacích potížích. Je to stres z práce, volnočasových aktivit a také ze vztahů. Stačí aby jedno z toho dalo tzv. poslední hřebíky do rakve a neumím pomoci, jen v případech silné odezvy na pokusné body, ano.


Tělo je syceno stresem

  • ze současného uspořádání společnosti
  • Bodová koncentrace extatické mysli při relaxační masáži

    Pomohu nejlépe zavčas, takže těm, co ještě rozumí a umí provézt na vlastním těle relativně jednoduché povely

Sycení těla relaxační masáží s aktivní účastí a extatickou myslí.

Každý si musí rozmyslet jestli opravdu fungují rady

proti stresu

typu, sport, cvičení, procházky, dýchací cvičení, jóga, trocha té radosti, sklenka denně…, nebo jestli se dokonce na všechno vykašle a uvěří, že o něj bude perfektně postaráno moderní medicínou.

Doporučuji proto s návštěvou u mě a neotálet ani chvíli.


Přejít nahoru