Reiter 702 406 816

Cvičení, Dornova metoda, jóga, masáže

S tělem to jde i přirozeně

Jako první nabízím určitě zbavování se bolesti. Radím, zbavujte se ji vždy ihned a následujícími fyzickými cestami. Mělo by jít o to, cvičit něco stále zajímavějšího a lépe žít nezávisle na zvyšujícím se věku.

Bolest je vždy výkřik těla a kdo ignoruje křik, tak co teprv jiné signály?! Postupně bolesti přechází na kosterní soustavu jako deformace, oslabují energetický tok i orgány. Vytváří se stále horší pohybové návyky, přichází chronické bolesti a ty jsou napořád. Do tohoto vývoje degenerace spadají i bolesti podprahové, tedy zatím jen na tlak prstu. Ty se však musí vyzkoumat bedlivěji.

Tělo může zkoumat každý, měl by ho i zkoumat. Je nutné při tom být sdílný, protože stále hrozí, že chybí informace a včas.

 

Nezvyšujete kondici? Tak od toho okamžiku jde sama jen dolů

Nabíráme formu s jógou

Deformace, degenerace, bolesti, to vše se má za přirozené, jenže je to cesta zpět a třeba až k opici. Prakticky hrozí jak osobní selhání i celé civilizace.

O ztrátu kondice jde vždy a za roky praxe jsem si všiml, že vždy jde do posledního detailu jde o fyzickou formu. Takže dnes už mohu jít rovnou přímo k věci, ať něco bolí, nebo pak zase ne.

Co je úplně nejlepší, že lze kondici doslova regulovat jen páteři a vybranými vždy několika body na těle. Je to jako najít ovladač k tělu s až impozantními funkcemi.

Páteř se podílí na fyzické formě zásadně. Každý si představí hned obrázek nějaké nehybné páteře. Jenže tady jde o 3D video. Také proto se odborníci mezi sebou nemohou na ničem dohodnout, pokud se vůbec o páteř zajímají. Páteř nabízí ta nejlepší řešení a musíte se postarat sami.

Masáže, Dornova metoda, jóga / Reiter v Praze - centrum a v Praze - Chodov

Masáže, Dornova metoda, jóga / Reiter v Praze – centrum a v Praze – Chodov

  • V Praze jsem na Jižním Městě Praha 11 a také v centru Praha 2.

Kondice, páteř, forma – masážemi, Dornovou metodou a jógou

Používám celou řadu masáží, Čínskou masáž Tuinu a cviků na protažení, stabilizaci a zpevnění, Dornova metodu, jógu a jiné. Jen podsazení pánve jsem napočítal už 20 druhů, ale nejspíš jich používám víc. Na každou část těla používám oblíbené i méně časté a speciální techniky, přiměřeně ke každému jak znám jeho reakce a k aktuálnímu stavu.

Pomáhám takovými pohyby, které nezná nikdo, z příchozích. Je při tom úplně jedno, co dělá a jestli sportuje. Nejen potíže, ale i potenciální potíže mizí tím, jak přidávám další a dál proveditelné věci. Nakonec se sami nestačí ani divit, co s tělem dokážou. Už 5.3.2013 jsem pro časopis uvedl Dornovu metodu hlavně jako prevenci.

Bolest je to, že tělo s vámi nesouhlasí a že to půjde z kopce. Jsou i jiné signály? Ano.

Vždycky se najde někdo, kdo se ptá, k čemu to všechno je a někdo se tak ptá, i když jsem mu s něčím už pomohl. Při své práci narážím i na různá přesvědčení, a že má své způsoby na všechno i udržení kondice a chce je využívat, jak sám chce. Málokdo klade otevřeně otázky. Co vlastně chcete sdílet s ostatními, tu bolest, pořád nějaké cvičení? A je také něco jiného? Nikdo se mě na to nezeptal přímo a mohl. Většinou každý řeší nějaký sport a pak rodinu, její program, drobné radosti a nějaký ten sport, socializaci. Jak je vidět nabízím zvyšování kondice úplně jinak a lépe, než je běžné.

  • Daleko dřív než bolest, je únava, výkon jde dolů, pohyb i sport nepřináší tolik radosti. Mají to i mladí, takže nejde o stárnutí. A co se radí? Běhejte v lese a sportujte ještě víc.
  • Nehledejte návody pro zdravý životní styl takové, jakých je všude hodně a evidentně nefungují. 
  • Většinou se všechno a každá bolest odbude jednou větou:“To patří k věku“ Opravdu?
  • Někdo tvrdí, že prý bolest nevadí, že je užitečná….vím za tu dobu přesně, že k ničemu dobrému nevede. Někteří kvalitu života neřeší jak já.

Cením si zabránění vzniku chronické bolesti velmi vysoko, stejně jako záchranu života. 

 

Nabízím to nejúčinnější

Ztráta citlivosti se týká každého. V dětství bývá citlivost nejvyšší, pak klesá. K čemu je nějaká citlivost? Nemám zde na mysli jakýkoliv druh závadné přecitlivělosti. Využívám principu, že zdravá citlivost vytváří samovolné soustředění. Pak mohu naučit snadno nové pohyby, které by jinak nepřicházely ani v úvahu. Řídit můžete jen děje, které nějak registrujete. 

 

Naučte se řídit tělo

Teorie nemusí nikoho až tak zajímat. Někdo se chce okrajovými otázkami jen zdržovat. Chodit jste se naučili také dřív, než číst. Kombinuji relaxační masáž a protažení, které nějak fungují u každého a poznám lehce, pokud se tento mechanismus chytne. Další jde pak stále snadněji, přidávají se pocitové senzace, které občas někde uvádím jako proudy energie. Pořád ještě hraje roli určitá součinnost. Někdo chce být samostatný a přebírá iniciativu příliš brzy. V autoškole by to byly nehody a na těle to jsou zase bolesti.

Zvyšujte energii u mě bezpečně

Pocity je nutné zesilovat dechem, a musím upozornit, že normálním dechem, všichni chtějí funět jak lokomotivy. Riskuje se často i při jakémkoliv cvičení, často agresivním cvičením. Kde se bere pořád agresivita? Při cvičení je to také proto, že efektivita jakéhokoliv cvičení, třeba i stabilizačního cvičení a jiných metod, se časem vyčerpá. Podařilo se mi zřetězit několik druhů metodik, aby nedocházelo k tolika negativním jevům. Dělá to běžně škody, které se pak těžko napravují. Takže hlavně všechno normálně, normálním dechem, přestává být důležité, jestli to je energie, nebo jen dech. Tělo se toho mile rádo chytne a rozumí tomu samo nejlépe.

Jóga

Pokud začnete cvičit mé cviky, zjistíte, že zvyšujete svou kondici účinně. Sami poznáte, že všechny jiné činnosti musíte pokaždé jógou znovu napravovat. Takovým způsobem si vás jóga vychová postupně sama a udrží vám tělo. Nabízím nejlepší cvičení na světě, už od začátku zaujme, jógu radosti a dokonalosti.

Energie by mělo ještě přibývat a k čemu?

Roste nezávislost a hned vícero druhů, třeba na zdravotním systému, který nebudete tedy zatěžovat. Vede k rozvoji mnohých dalších dovedností a také individuálního talentu. Nabízím možnosti bezpečného navyšování energie ve zdravém vztahu, nebo sólo, ale do budoucna bez jógy to nebude dál možné.

 

 
 

aktualizace Reiter 5.20, 12.20, 4.21, 7/21,