Reiter 702 406 816

Individuální jóga

Pomáhám rozhýbáním, masážemi a Dornovou metodou. Pomáhám také jógou. Všiml jsem si, že ji každý cvičí úplně jinak. Pokud se cvičí správně, tak pomáhá od bolestí a cvičící je naprosto fit Pokud se navíc cvičí denně, tak celkem rychle vede k naléhavé potřebě řešit energetické otázky. Jóga vede ke zvnitřnění a jde o to, co s narůstající energií. Je to první problém, který tak rychle odrazuje.

Je nutné energii nějakým způsobem vézt v těle. Je to propojování těla a nitra, takové zhmotnění psychosomatického snu. Také se odhaluje fungování těla. Hlavně se přikláním k tomu, co nejvíce energie dostat do nohou. A proč? Je proto více verzí. Přišel jsem na to, že těm co funguje dobře prokrvení a to až do nohou, což není pravidlem, těm pomáhám nejrychleji. Tak jsem z toho udělal určitý systém. Neznamená to, že neplatí i jiné věci, třebaže všechny problémy jsou od hlavy. Každá část těla musí fungovat co nejlépe. Zřetězil jsem do výhodné časové posloupnosti více metod. Ještě zjišťuji, jestli náhodou i na prokrvení nohou není také  nejlepší následující:

Nejdůležitější jógická poloha – poloha dokonalosti.

Svastikasana

joga, asánaJe známá, vypadá i jednoduše, kde kdo ji zkusil a nic moc necítil. Zdání klame. Povrchní hodnocení nemá smysl. Trvalo mi 7 let praxe napravování páteří, než jsem cvičení této asány ohodnotil jako nejlepší cvičení na světě. Pouze za podmínky správného provedení. Temeno je kolmo ke stropu, hlava je v ose trupu a ten je rovný, břicho vtažené-samo polohou, kolena na zemi. Naučit se a udržet správnou polohu 15. min. a více, vyžaduje soustředění a dost sil. Většina to cvičí tak, že se s tím buď pere, nebo z toho udělá nefunkční běžnou úlevovou polohu. Vím, že existují určité úlevy v provedení, ale ty jsou opodstatněné v konkrétních případech.

Pro koho je tohle cvičení vhodné:

Je ideální se ho naučit v době růstu. Je nepřekonatelné všemi sporty a pohybovými aktivitami, které se dělají pro zdraví. Je to nejlepší poloha pro soustředění

  • Naučit se sedět je obrovský pokrok. V Japonsku si ho cení na tolik, že děti učí sedět na zemi, což u nás neexistuje.
  • Naučit se správně sedět je dobrý začátek – aby žádná bolest nikdy ani nepřišla
  • největší překážky jsou bolesti, nuda a neklid.

Je zbytečné hledat jinde, nemá cenu skákat každé blbosti na špek a zabít tím půl života. Nepomůže žádná drahá židle, ani speciální balanční podložky, zónové matrace, polštáře, cvičební pomůcky, vložky do bot, cokoliv. Nepomůže žádné posilování, žádný sport, tisíc druhů cvičení, běhání a skákání a skákání do hudby… nikdy ne tolik.

Nic nepomůže tolik, jako správně sedět

Lidi pořád dokola hledají nejlepší cviky a nejlepší sport, pomůcky, jiné aktivity…. Hledají možnosti svého osobního rozvoje v těch nejrozmanitějších koníčkách. Často je to spojeno zároveň s opakem chtěného a to obětmi i na zdraví. Čím dál víc evropané sedí, u PC, doma, v práci, při zábavě, tak zbývá už jen sednout si pořádně. Je to nejlepší cvičení pro Evropskou mentalitu. 

Jen ten kdo umí správně sedět umí i správně chodit.

Ovládnutí základu vlastního těla a nitra

Naučit se sedět na zemi obnáší zvládnout celé dolní končetiny. Je to základ na kterém se buduje pohyblivá páteř. Cvičení nemá podporovat tuhost, ale pohyblivost. Na udržení pohyblivého balancování potřebujete soustředění

Začínáme cvičení jógy

Má to být pochopení reality s nohami na zemi. Žádné fantazírování a meditace o obláčcích a všelijakých lejnech.

Zkoušet svastikasanu „z oleje“ nemá smyl. Až se ji naučíte, stejně je vždy lepší začínat s pomocnými, vedlejšími cviky. Je to jako protažení, jako před sportem. Každý by chtěl být hr, to je chyba, která způsobuje neúspěchy a zranění, od zbytečného namožení svalů až po přetržení úponů. To všechno může celou akci zastavit už na začátku. Kolena musí být k podlaze přibitá jak s hřebíky! Jinak to necvičte, nebudou dlouhodobě udržitelné pokroky a poškozuje to kyčle.

Při správné přípravě poznáte rozdíl v pohyblivosti L a P strany.  Od začátku je nutné cvičit klid a uvolňování. Pak je to správné cvičení živlu zem.

Je přeci jen lepší jiná poloha pro soustředění?

Buďte rádi, že ode dneška definitivně víte, že není. Například poloha vleže nabízí mnoho jedinečných příležitostí jak pomoci, ale při samostatnosti jde o udržení pohyblivosti páteře a to nejde ani vleže. Je ještě poloha v dřepu, sezení na patách, které se trochu blíží této poloze, jenže svastikasana má i mimozemskou podporu, je to jóga velkého symbolu. Žádná jiná pohybová aktivita nic z toho nemá, není tak komplexní. Ani chi-kung, jako v mých očích nejlepší cvičení světa, jenže to beztak není pro Evropany a asiaté brzy začnou šilhat po svastikasaně.

Prvek ZEMĚ

Prvek země se musí budovat postupně opravdu od podlahy. Tělo se tímto cvičením seznamuje vysloveně se zemí, s podlahou, s rovinou. Vzniká tak i psychický kontakt a zkušenost, jak na to reaguje tělo.

Zvyšuji se stabilitu těla, tím nejlepším způsobem, žádné posilování, ale uvolněně a cíleně.

Už to je soustředění. Vybudování nálady je při tom také alfou omegou asi jako při učení. V každé etapě i v těchto rozhodujících okamžicích pomáhám rovněž masáží dobře zvolených bodů. Dalším cvičením je:

Prvek VODA

Je to mnohem zajímavější cvičení, nálada je jasně příjemná. Tu trénuji takto masáží. Mimo jiné se právě zde odkrývá podstata imunity a autoimunitních reakcí. Pro oblast zdraví je cvičení vody obrovský pokrok a dává odpovědi na otázky, proč někdo neonemocní, i kdyby já nevím co, a jiný ano. Cvičí se opět v uvedené asáně. Takto prováděná cvičení mají obrovský dopad na kvalitu života, na schopnost poznat, co je pro tělo dobré. Zlepšuje soustředění ve škole, v práci, zásadně zlepšuje komunikaci s dětmi a zlepšuje partnerský vztah.

Až po tom všem následuje prvek vzduchu a ohně. Většina má za nejatraktivnější cvičení vzduchu, tj. dechová cvičení. Začínat s tím bez předchozí přípravy nemá smysl.

Bude dobré zmínit, že některé potíže zmizí sami, když tělo zvládne tato cvičení. Už to, že to někdo umí, něco znamená. Dále,i když zmiňuji emoce, pocity, tak to neznamená, že bych nabízel psychologickou pomoc. Pokud někdo řeší cokoliv psychického, co nezvládá vlastní morálkou, což je rovněž druh sebeovládání, tak většinou se tomuto druhu pomoci uzavře. U mě je jakýkoliv postup v józe možný jen na základě zájmu, vděčnosti a otevírání se novému. Nejde o to abych o něčem přesvědčoval, to se může přesvědčit každý sám, i když s mou pomocí.

Reiter

 
Aktualizace: 5/11,19, 12/20, 7/21