nova-forma.cz Jóga Praha, přizpůsobená jen pro vás

Jóga Praha, přizpůsobená jen pro vás

V Praze 2 a 11. Pomáhám individuálně rozhýbáním, masážemi a Dornovou metodou. Mám dobré zkušenosti s jógou a tak ji tu máte. Jóga, která se vám přizpůsobí.

Odstranění bolesti jógou je přitom jen vedlejším bonusem

Všiml jsem si jak se mnohé metody prolínají. Také, že každý cvičí jedno a totéž úplně jinak. Co je však úplně nejvíc, tak to, že určité informace z jógy jsou nadřazené všemu. Pokud cvičící vystihne podmínky, tak to pomáhá od bolestí. Jóga není primárně pro odstranění bolestí, počítá se zlepšením i dalších podmínek a významnějšími kroky.

Neomezená energie a pohoda. Jóga, kterou nabízím každému – v Praze

Je nutné energii nějakým způsobem vézt v těle. Dělám to běžně masáží. Po merdiánech drah tak tělu ukazuji , co má pak dělat samo. Tím napravuji chyby, který si každý sám nějak způsobuje. Čím lépe se to podaří, tím je z toho lepší pocit fyzický i niterní.

To nejlepší, co nabízím je propojování těla a nitra, což je úplné zhmotnění až psychosomatického snu.

Přikláním se k vysoce speciálním jógám , kdy jde o to, co nejvíce energie dostat do nohou. A proč? Je proto více verzí vysvětlení. Jiné má třeba Su-Jok a jiné jóga. Přišel jsem na to, že těm co funguje dobře prokrvení a to až do nohou, těm pomáhám masážemi nejrychleji. Tak jsem z toho udělal určitý systém. Neznamená to, že neplatí i jiné věci, třebaže všechny problémy jsou od hlavy. Každá část těla musí fungovat co nejlépe a k tomu potřebuje projít určitou procedurou. Zřetězil jsem do výhodné časové posloupnosti více metod, cvičení a masáže. Některé masáže jsou přípravou pro cviky, které jsou také teprve přípravnými cviky.

A jaké, že cvičení je to nejvyšší, ke kterému se má dojít? Jedná se o polohu svastikásana a je to poloha dokonalosti a velkého symbolu.

Začínáme cvičení jógy, nenechte se ničím zastavit

Má to být pochopení reality s nohami na zemi. Žádné fantazírování a meditace o obláčcích a od těla odtažitých věcech.

Zkoušet svastikasanu “z oleje” nemá smyl. Než se ji naučíte, je vždy lepší začínat s pomocnými, vedlejšími cviky. Dokonce je dobré se tak i nadále vždy rozcvičit. Je to jako protažení před sportem. Každý by chtěl být hr a to je chyba. Způsobuje to neúspěchy a zranění, od zbytečného namožení svalů až po přetržení úponů. To všechno může celou akci zastavit už na začátku. Kolena musí být k podlaze přibitá jak s hřebíky! Jinak to necvičte, nebudou dlouhodobě udržitelné pokroky a poškozuje to kyčle.

Při správné přípravě poznáte rozdíl v pohyblivosti L a P strany.  Od začátku je nutné cvičit klid a uvolňování. Pak je to správné cvičení živlu zem.

Je snad přeci jen nějaká lepší jiná poloha pro soustředění?

Buďte rádi, že ode dneška definitivně víte, že není. Poloha vleže nabízí ideální podmínky při pomoci, to samozřejmě využívám ve své praxi na lehátku. Pro tato soustředění polohy vleže ideální nejsou. Je ještě poloha v dřepu, která má také ohromně dobré výsledky a přitom je úplně jiná. Svastikásana má něco. co pokud vím nemá žádné jiné fyzické cvičení, má i nadzemskou podporu a proto je to jóga “velkého symbolu”. 

Jóga poloh - polohy přípravné a hlavní
Jóga poloh – polohy přípravné a hlavní

Využijte zde popsaného postupu a nabídky

Žádná jiná pohybová aktivita nic z toho nemá, není tak komplexní. Ani chi-kung, jako v mých očích nejlepší cvičení světa. Jenže to beztak není pro Evropany a asiaté brzy začnou šilhat po svastikásaně.

Prvek ZEMĚ

Prvek země se musí budovat postupně opravdu od podlahy. Tělo se tímto cvičením seznamuje vysloveně se zemí, s podlahou a s rovinou. Vzniká tak i psychický kontakt a zkušenost, jak na to reaguje tělo.

Zvyšuji stabilitu těla, tím nejlepším způsobem, žádné posilování, ale uvolněně a cíleně.

Už první pokusy vyžadují soustředění. Vybudování nálady je při tom naprosto zásadní. Mělo by se jednat o dosažení prvního buddhistického vnoru.

Nejdůležitější jógická poloha – poloha dokonalosti.

Svastikasana – jóga v dokonalém sezení

Je známá, vypadá i jednoduše, kde kdo ji zkusil a nic moc necítil. Zdání klame. Povrchní hodnocení nemá smysl. Už jsem slyšel kritiku, zesměšňování a ve filmu Doktor Strange 2 má tato poloha takovou reklamu, že by z ní nikoho nenapadlo něco takového vůbec začít cvičit. Trvalo mi 7 let praxe napravování páteří, než jsem cvičení této ásany ohodnotil jako nejlepší cvičení na světě. Pouze za podmínky správného aktivního provádění. Není to pasivní sezení, je to neustálé zdokonalování. Odtud ten název “cesta k dokonalosti”. Tak jak ji učím vede už z počátku k odstranění bolestí. Temeno je kolmo ke stropu, hlava je v ose trupu a ten je rovný, břicho vtažené-samo polohou, kolena na zemi. Naučit se a udržet správnou polohu 15. min. a více, vyžaduje soustředění a zpočátku dost sil. Většina to cvičí tak, že se s tím buď pere, nebo z toho udělá nefunkční běžnou úlevovou polohu. Vím, že existují určité úlevy v provedení, ale ty jsou opodstatněné v konkrétních případech.

Nic nepomůže tolik, jako správně sedět

Nepůjde to bez znalostí – jógických a ani samo. Lidi pořád dokola hledají nejlepší cviky a nejlepší sport, pomůcky, jiné aktivity…. Hledají možnosti svého osobního rozvoje v těch nejrozmanitějších koníčkách. Často je to spojeno zároveň s opakem chtěného a to obětmi i na zdraví. Čím dál víc evropané sedí, u PC, doma, v práci, při zábavě. Tak zbývá už jen sednout si pořádně. Možná je to nejlepší cvičení pro Evropskou mentalitu. 

Kdo umí správně sedět má předpoklad také správně chodit.

Ovládnutí sezení – jako vysoká jóga

Ovládnutí sezení = ovládnutí základu vlastního těla a nitra. Je to zvládnutí prvku země. Naučit se sedět na zemi obnáší zvládnout celé dolní končetiny. Je to základ na kterém se buduje pohyblivá páteř. Cvičení nemá podporovat tuhost, ale pohyblivost.

Po příkladném zvládnutí cvičení prvku “Země” následuje “Voda”
Voda je živel, který je nutné ve vlastním těle také poznat a řídit jógou.

Je to mnohem zajímavější cvičení, zlepšuje náladu. Jenže, co když ne? A co když ji nelze udržet? To je právě v rámci mé nabídky – vybudování dobré nálady. Je to zcela zásadní, bez toho nemá cenu cvičit. Náladu trénuji takto masáží. Mimo jiné se právě zde odkrývá podstata imunity a autoimunitních reakcí. Pro oblast zdraví je cvičení vody obrovský pokrok. Dává odpovědi na otázky, proč někdo neonemocní, i kdyby já nevím co, a jiný ano. Cvičí se opět v uvedené ásaně. Takto prováděná cvičení mají obrovský dopad na kvalitu života, na schopnost poznat, co je pro tělo dobré. Zlepšuje soustředění ve škole, v práci, zásadně zlepšuje komunikaci s dětmi a zlepšuje partnerský vztah. Jóga pro všechny, další obecné informace.

Až po tom všem následuje prvek vzduchu a ohně.

Většina má za nejatraktivnější cvičení vzduchu, tj. dechová cvičení. Začínat s tím bez uvedené přípravy nedoporučuji.

Bude dobré zmínit, že některé potíže zmizí sami, už když tělo zvládne tato cvičení. Už to, že to někdo umí, něco znamená. U mě je jakýkoliv postup v józe možný jen na základě zájmu, vděčnosti a otevírání se novému. V Praze jsem na Jižním Městě Praha 11 a v centru P2.

Reiter

Aktualizace: 5/11,19, 12/20, 7/21