Úvod do jógy

0. Bylo u mě už hodně těch, co něco cvičí, jógu, chi-kung, mnozí kteří cvičí fakt nejlepší cvičení na světě, dokonce i tajné klášterní cviky. Jenže nepomáhaly jim na potíže, se kterými ke mně přišli. Je to častý problém, cvičí se, mělo by to pomáhat a ono ne. Někdy stačilo jen pár úprav ode mně a cvičení plnilo očekávání a účel.
Pomocí od bolestí masážemi a cvičením se zabývám na těchto stránkách snad všude. Zde bych chtěl zmínit něco zajímavé pro ty, kteří mají samy od sebe fyzické předpoklady pro cvičení jógy, a ani o tom neví. Mělo by být logické, že nikoho asi nebude bavit cvičit celé roky něco a aby je přitom pořád něco bolelo. Ti ostatní, přestože by měli velké pokroky, tak nemohou na tom cvičení najít nic zajímavého, přijde jim to nudné. Chybí jim totiž informace odkud kam mají dojít. O ničem zajímavým dál neví.
Není vůbec snadné napsat pro všechny, co asi tak zajímavého by mělo být na různém stupni cvičení dál. Ti, co už něco cvičí, tak obvykle chtějí jen něco šikovného k tomu svému přidat. Nic víc. Existuje také odpor k něčemu novému. Tyto odpory by někdo hodnotil čistě z morálního hlediska. Všiml jsem si, že odpory k něčemu novému mají naštěstí svou logiku a sice přesně podle převládajícího živlu v osobnosti. Takže zdaleka nejde jen o sobectví, nebo třeba lenost. Převahu stejných živlů lze nalézt a zpracovat na těle opět masážemi a cvičením. Ano, jde to určitě i jinak, homeopaticky, astrologicky, farmacií i bylinnou, akupunkturou…., jenže nezpracovat tělo fyzikálně (tlakem), znamená, že z něj spíše dříve, než později bude balvan, neforemný, těžkopádný a bolavý. Proto fyzicky hezky cvičit. Mnozí mají rádi morální pohled na věc, tak tady je.

1. Prožitky a sobectví
Proč sobectví vadí a co to je. Je to nepřiznaná vlastnost, avšak hodnotí se často povrchně a nejvíc ji zpravidla druhým vyčítají největší sobci. Jóga za sobectví považuje i neuvědomělou činnost. Proč? Až jógickou praxí, zjemníte smysly, budete jednat na různých úrovních a klidně naráz. Je toho v rámci rozšíření časoprostorové orientace víc. Nesobectví je jako ochrana před unáhlenými reakcemi, postoji na těchto dalších úrovních. Jelikož se běžné pracuje jen s povrchními informacemi, tak vznikají často další nechtěné situace. Často je to přehnané až sebeobětování. Tak se stává, že se při sportu obětují pro tým a úspěch, klouby, páteř, svaly … zdraví. Děje se to i při rekreačním sportu a také při cvičení. Tak se s původního ctěného nesobectví nepozorovaně stává agresivní cvičení a sebepoškozování.  Aby nedocházelo k těmto životním patáliím je třeba do pohybových aktivit zavézt systém a tím je jóga. Radím jak začít vnímat správně realitu 3D na vlastním těle s perfektními výsledky ihned, co do pohybové gramotnosti a získání rovnoměrné pružnosti celého těla. Prostředí to někdy nabourává, stačí i jen gravitace, nebo stres. Tím se tělo opět deformuje. Je to určitě někdy i velmi namáhavé nezapomínat a nezanedbávat tělo. Často proto hrozí konec zájmu o další cvičení. Cvičení je tedy uvědomělá práce. 

Lenost by se měla dát podle mého snadno překonat zajímavými variantami cvičení.

Cvičení vytváří prožitky, nelze se jim vyhnout a patří také k běžnému každodennímu životu. Vytváří často odklon zájmu od cvičení. Běžně se prožitky vyhledávají a dají se konzumovat a to různě střídmě, anebo také až přehnaně. To je možné vidět denně všude okolo. Askeze znamená zříkání se prožitků a tam je zapotřebí trochu víc informací o co jde. Jsou to pro zdravou životosprávu zásadní věci. Jenže běžně je to všechno prováděno pomateně. Informace je v tomto těžké přijímat a zpracovávat. 

Ať už tvrdá askeze, nebo nezřízený konzum prožitků, vyjde to v jednom nastejno. Obojí je pro tělo zátěž a obojí je tak jako tak spojeno s potížemi. Je možné se bránit právě ovládáním těla – hezky fyzicky. Nejde to jen stravou.

Ze zkušenosti mohu tvrdit, že je proto nutné použít znalosti, které přesahují dalece, všechna cvičení a všechno, co si představíte pod pojmem zdravý životní styl. Zároveň platí, že bez toho všeho se to neobejde. Také vím, že běžně každému chybí informace o základu jógy, kterou vám právě představuji.

Jóga, která zvládá všechny druhy potíží od začátku

Abyste nebyli jako někteří pacienti, kteří se někam prostě přiřítili a ještě rychleji zase odřítili a tak to dělali pořád, učte se rozumět vlastnímu tělu. 

2. Vnímejte vlastní nohy, vleže, nebo v sedě, hlavně v uvolnění. Brzy se objeví napětí a z části je to opravdové napětí svalů. Cítit jsou i další věci, třeba puls a brzy na to teplo… Pokud udržíte chvíli pozornost, může se vám stát, že zjistíte že je to nudné. Gratuluji k prvnímu poznatku. Člověk bývá tak nudný, že by z toho jeden až umřel.  Aby to nebylo tolik nudné, přejděte vnímáním přes kotníky pomalu na holeně a lýtka. Pomalu pak i na stehna. Ta jsou už zajímavější. Je to tím, že v nich lze vystopovat mnohem více svalového napětí. Přitom je lhostejné, jestli se zaměříte na jednu končetinu, nebo obě naráz. 

Toto napětí se převaluje jako vlny. Je příhodné, že se toto cvičení opravdu jmenuje cvičení živlu vody. Za nějakou dobu zjistíte, třeba týdnů každodenního cvičení, že můžete registrovat další věcí. Důležitý zlom je vnímání citlivost povrchu stehen, což zvyšuje vitalitu, bdělost a celkovou pohodu. Je to jako být stále u moře na dovolené. Pravděpodobně získáte

větší toleranci na dotek,

protože díky této praxi a zkušenostem ubývají podněty běžné, pro negativní reakce z doteku, včetně až hysterie. Mimochodem hysterie je dnes častější, než se přiznává, asi ještě víc, jak za časů Freuda. Jen se dnes častěji dokonale tutlá… Takhle je možné plynule a pomalu přejíždět vědomím celé končetiny. Dále za delší dobu zjistíte, že se zostřuje vnímání komplikovaně členitého povrchu nohou. To zlepšuje představivost a mentální schopnosti s tím spojené, což je užitečné ať už děláte cokoliv.

3. Až tohle natrénujete zjistíte, že je možné tohle různě snadno a dobře zpřítomňovat i v běžném životě a že to dodává fyzickou a životní stabilitu. Nejde zde o zastavování mysli, jen o změnu náplně myšlení. Zastavováním mysli je vysoká jóga a mnozí se ji zabývají přehnaně brzo. Dá se o tom dlouze mluvit jako třeba Eckhart Tolle.

Bohužel tělo je složité a ke slovu se často hlásí i trup. Je to nepozorované, není hned jasné o jakou část trupu přesně jde. Může to být nepřehledně velké množství emocí z oblasti srdce, hrdla, hlavy, břicha. Těžko se to lokalizuje a řídí. Vadí to, protože to zmenšuje akceschopnost. Výsledkem je nespokojenost se sebou a s okolím. Pokud je všechno v pořádku dochází k uspokojivé komunikaci na všech jmenovaných fyzických úrovních. Jenže to právě v pořádku nebývá, těla se zanedbávají a to až neuvěřitelnou tvrdost. Nejde o tom s nikým mluvit, protože ty impulzy nedokáže nikdo na sobě rozkličkovat o co právě jde. Je to působení blokací, které nejsou běžně cítit, vidět a přitom svým působením je lze odhalit. 

4. Po této přípravě získáte větší schopnosti pracovat na první čakře. Několikrát jsem se setkal s vyjádřením, že ano první čakra je také důležitá. Nejde jen suše říct, že ano i první čakra je důležitá. Vyhýbavě a s pokryteckou a nutkavou morálkou.  Ne, špatně. Fakt to nestačí. První čakra je začátek všeho. Je začátkem dechu (cit. jógy). Je nutné umět zacházet s dechem po celém trupu až tam. Dále je startem kundalíni jógy a tím vnitřního rozvoje a kompletního genetického potenciálu. My však potřebujeme nejdřív řešit první čakru ve vztahu k normálnímu životu. Je zapotřebí nejdříve k ní vytvořit velmi dobrý vztah na reálných zkušenostech. Vždyť je to místo, které musí být dost funkční na to, aby se vůbec rodily další lidi. Bohužel se všichni zajímají jen o místa kolem první čakry a to v rámci vztahů, které jsou pro tyto účely zoufale běžné nedokonalé. Dva dohromady neumí, to co neumí ani jeden. Ano násobí si mezi sebou něco, ale to nestačí. První čakra, je jinak bod s názvem Mulahandra, na který je zapotřebí umět po nácviku na nohách zaměřit pozornost. To je pak jóga, která má velký význam pro každodenní život. Tento bod funguje pak jako odvod napětí. Jde o psychické napětí jakéhokoliv druhu. Nejprve a hlavně stresu. To je napětí, které zná každý. Je zajímavé, že ten odvod napětí začíná posléze fungovat sám od sebe. Pak se tím pádem toto místo přetváří na hromosvod, což by mělo být zajímavé, protože pak není třeba hledat nějaký jiný někde venku. Umožňuje to větší spokojenost. Doporučuji každému, zajímat se včas. 

K čemu to všechno?

5. Získáte možnost nejen naciťovat vlastního těla pro nic za nic. Získáte empatii, nbaciťování do stejné míry i na někoho druhého. Získáte až nekonečnou trpělivost. Získáte také schopnost naciťování charakteru, což vám už jen se základními znalostmi o charakterech v kolektivech i jinde ušetří nějaké ty zbytečné nervy. Citlivost je základ pro zjišťování zkutečnosti. Tělesná zkutečnost je taková, že tělo má tendenci k tuhnutí. Rostou v něm bloky. Sami zjistíte, že to sport a nějaké cviky neřeší. Bez citlivosti, není ani možnost odhalení bloků a přitom proces jejich růstu během života se zrychluje. Odtud všechny pohybové potíže. To, že se na ně nabalují nemoci je zde jen tak na okraj. Citlivost zde nemám na myslí jako nějakou nezdravou přecitlivělost. Je zde míněna ta, která zodpovídá také za koordinaci. Právě tak pomáhám i sportovcům.

Tato praxe a cvičení je dobrým základem pro navázání lepšího porozumění a jak se nestat závislým na pomoci zvenčí. Ani nenaznačuji odmítání lékařské či jiné pomoci, jak by někdo chtěl chybně chápat, nebo někde u mě najít. Nic takového! Je zapotřebí něco umět, to tím myslím. Tady se bát nemusíte, že se poškodíte. To u sportu a jiných činnosti je strach na místě. Co se také nedá říct u každého cvičení a mentálního cvičení.  Přestože, je tato jóga zdánlivě obyčejná, tak výsledky jsou ty nejlepší možné už od začátku. Vytváří pevný spolehlivý základ. Vyžaduje samostatnost a zodpovědnost. Výsledky jsou objektivně zjistitelné.

Reiter 27.5.22

Přejít nahoru