Jóga, čakry a kundaliní jóga

O jógu jsem se aktivně zajímal od svých 15 let. Zaujal mě článek v časopise, jak třeba cvik strom dokáže vyrovnat levou a pravou stranu těla a chtěl jsem si srovnat deformaci hrudního koše. No, co můžete chtít od levných časopisových rad? To se povedlo mnohem, mnohem později a hlavně úplně jinak. Byly tam i jiné cviky a tak jsem je zkusil a výsledky byly ohromující.

Proč nabízím jógu? Řešme věci přímo, stejně jako Dornovou metodou.

Zlepšilo se mi soustředění, že jsem si pamatoval celé stránky z knížek, což bylo dobré pro školu. Celkově jsem se zklidnil v docela problematickém věku a v běžně neideálním prostředí. Jógické zkušenosti jsem měl už mnohem dříve, kdy jsem neznal ještě ani ten název. Už po roce samostudia jsem zjistil v čem je jóga lepší, než autogenní tréning včetně autosugesce tepla. Na 16 let slušný výsledek.

Netušil jsem tehdy, jak vysoká jóga je produkce mentálního tepla. Jogíni mají pak titul „repa“, jako byl třeba Milarepa. Objevil jsem tím zároveň tu nejlepší psychosomatiku na světě. Stačilo tehdy už jen málo k perfektní józe. Chybějící informace v pravý okamžik je největší problém každého. Je jasné. že tehdejší informace jsem mohl mít jen útržkovité a že se nabízí hromada chybných. Zvlášť zamrzí, když jde o osobní růst v tom největším možném významu těchto slov. Na základě vlastních zkušeností nabízím nejlepší možný –

úvod do jógy zde.

 

Čakry

Jóga čaker a kundalíni jóga

Jóga čaker a kundaliní jóga

Čakry vzbuzují zájem i v medicíně, protože se jedná o nervové pleteně a každou chvíli tam přichází s nějakými novými poznatky. Bavil jsem se o nich s více lidmi, kteří k tomu opravdu měli co říct. Při akutních bolestech platí jiná pravidla, než když nic nebolí a panuje vrcholné zdraví. Přesto se v tomto vzácném okamžiku již vaří polévka ve vlastním těle, která se bude do dna jíst ještě hodně dlouho. Vytváří se tam celá soustava bloků, které mají jen jeden úkol, vyřešit nadbytky energií. Nějak a za každou cenu. Přímo a názorně ukazuji jak řešit největší problém – nadbytek energie. Bloky, které časem jen rostou, nebo setrvávají dlouho netečně, se tak mohou řešit včas na miniaturní úrovni, kdy ještě tolik neškodí. Jestli se tak stane, o tom rozhodnou velmi jemné příchylnosti a odpory k příležitostem, které jsou tak vzácné.

Začínáme s čakrami.

Vytvořím si u každého přehled, které jsou nejvnímavější. Pokud je některá na tom velmi špatně, začnu tedy s ní, ale hned jak to jde už v průběhu hodiny se vracím k těm nejlepším. Z každého místa na těle je možné ovlivnit jakékoliv jiné místo na těle. Je jen otázka jak? Každá čakra je sto vytvořit s trochou námahy vrcholný zážitek na těle. Pocitové senzace občas zmiňuji jako důležité, ale je to protože tak vytvářím opak k běžnému nepříjemnému žití s bolestmi a potížemi. Potíže a utrpení se dnes stává osobní volbou, není to nutné, v drtivé většině. Někdo k tomu jde přes autosugesce. To je nesmysl. Je zapotřebí s tělem jinak zacházet. Již v prvním kroku se vytváří větší senzibilita a zvnitřnění a to je zapotřebí krotit. Mnozí cvičí jógu a k těmto věcem se ani nedostaneme, protože to neznají, nebo se tomu vyhýbají a to je k ničemu.

Nejnebezpečnější je běžný životní styl včetně toho, jakože zdravého

Někdo utíká do alkoholu, drog, her, sportu, a mnoho jiného a dnes skoro všichni také do vlastní hlavy. Vznikne nějaký druh závislosti, třeba druh myšlenkových pochodů jako začarovaný kruh, Může se to jevit jako nutkavá neuróza, nebo schizofrenie. Taková nutkavá morálka bohatě k naplnění života stačí. Úplně malá, malinká schizofrenie rovněž stačí k útěku od všedních dnů a vyřešení všech problémů. Dokonce se to všechno může se to uplatnit v práci a v kariéře. A je vymalováno, Všechno to vybíjí a také dlouhodobě snižuje energii. První vyhoření, druhé a do toho ještě pár infarktů a další nemoci a je z toho klasika, která začala běžným způsobem života, včetně až úzkostného dodržování zdravého životního stylu.

Nabízím dvě možnosti bezpečného navyšování energie, buď v partnerském soužití, nebo bez. 

 

Kundalíni jóga

Není možné se čakrám vyhnout, jak na ně bezpečně?! jóga je plné využití toho, co nabízí čakry a kundalíni jóga je jejich plné rozvinutí až k temenu. Je k tomu určitě nutná značná příprava. I v průběhu stoupání síly kundaliní je možnost volit varianty. Ikdyby jen příprava trvala celý život, nebo déle. je to pořád lepší, než jít tou zdlouhavou a bolestivou cestou pomalého vývoje civilizace. Po přípravě je možné snadno probudit první čakru. 

Jóga velkého symbolu

Jóga velkého symbolu – Svastikasana

Probuzení první čakry toho sice moc nepřinese, spíš rozruch. Malé zklidnění je až u druhé čakry.  Třetí čakra je už velkým pokrokem a nabízí mimořádně naplněný a pro ostatní také užitečný život. Předpokladem pro probuzení kundaliní je značné zvnitřnění a schopnost izolovat vnější procesy.

I v tomto případě pomáhá cvičení Svastikasany.

Avšak cvičení čehokoliv má tendenci sklouzávat do nudy, nebo do agresivních způsobů. Navíc izolovat se od působení světa během cvičení a trvale? To značně všechno odrazuje, dělá potíže. Navíc, prožívat toho lze v životě tolik, že? Je třeba všechny radosti a štěstí přicházející ze světa a někdy ne a ne přicházející, vyvážit něčím, co u poutá pozornost, tj. něčím ještě lepším.

Svastikasana je námaha a je třeba ji zpříjemnit

Svastikasana je tak namáhavá, že už jen za její správné cvičení by měl být plat. Je asi trochu vtipné, že první čakru by určitě považovali největší moralisté, pokud by ji znali, za nedůležitou, jakože tam nic není, jenže jako na potvoru tam všechno začíná. Nejen to, ona je kdykoliv záchrannou brzdou. Kundaliní a sexuální energie není totéž, ani psychická energie není totéž. Jenže pokud se cokoliv v životě nedaří, kam utéct?

Je zapotřebí všechno zjednodušit a stabilizovat celý život

Hodně lidí, co ke mně chodí pro pomoc je prakticky fyzicky bez energie, přestože jsou různě až ohromně aktivní. Energii někteří i cítí a to hlavně v hlavě, to je sice hezké, ale chybí správná distribuce do těla. Z těla se postupně stává balvan, který je čím dál více cítit, jak táhne dolů, jak tuhne, zatímco hlava si někde poletuje….

Přeci jenom první čakra hraje hlavní roli

Ta hlava je všude možně, jen ne u sebe. Kam tedy přesně? V první čakře všechno začíná, takže tam. Přesný popis tady neuvedu, pro zdlouhavost. U pevně rozvinutých bloků je prvním úkolem je povolit. Pak jsou někteří, co přijdou s akutním stresem, jenže díky svému rozptýlení si nevytváří vztah k ničemu a k nikomu. Kdo chce vědět něco víc o první čakře, tak musím já nejdřív vědět jaký vztah má k ní zájemce. První čakra ovlivňuje dolní končetiny a ty jsou nesmírně důležité. Komu tohle funguje spontánně, ten je zdravý a žádnou pomoc nevyhledává a ani masáže ne. Pokud potřebují přeci jen pomoc, okamžitě se jim všechno lepší pod mýma rukama. U zdravých jsou reakce těla vždy příliš silné a je zapotřebí pracovat i s problémy, co s tím. 

8.21.Reiter

 

Pokračování příště.