nova-forma.cz Blog,Poradenství 🔗 Má reakce na kritiku Dornovy metody.

🔗 Má reakce na kritiku Dornovy metody.

Zkoumejte všechno, co vás zajímá, s přiměřeným rizikem.

Dornovou metodou se zabývám přes 10 let, vím co dokáže a jak je chápána. Dal jsem si tu práci a přečetl si na ni docela dlouhou a propracovanou kritiku. Kritika Dornovy metody zde. Je Dornova metoda velmi nebezpečnou manipulací?

Nikdy jsem na žádnou kritiku metod, které také používám, nereagoval a tak, proč ne? V tomto případě autor kritiky upozorňuje hlavně na něčí plakát na Dornovu metodu. Po přečtení jsem si říkal, jakou že to metodu vlastně dělám? Je rozdíl mezi tím něco dělat a umět, nebo tím, co někdo jiný nějak popisuje.

Nenechte se odradit cizími názory, třeba na různé metody

Byla by velká škoda, kdyby Dornova metoda dostala nějaké špatné jméno. Stala se nečekaně populární v devadesátých letech, kdy ji poprvé zveřejnil německý lékař Dorn. Proč si myslím, že by to byla škoda? Jděte vlastní cestou pravdy a poznatků a postupujte systematicky.
Autor Dornovy metody ji popisuje jako jemnou manipulaci s klouby a obratli. Dále, jako lékař, vysvětluje, jak je fungování těla a orgánů závislé na těchto správných polohách, a co způsobují nesprávné polohy. Co je na tom špatného? Pro laika stručně a perfektně. Navíc manipulace s klouby a pateří existovaly i před tím a existují si jen tak sami od sebe a existovat budou na věky, dokud někde bude belhat byť jen jediný a poslední kloub.
Třeba taková česká Vojtova metoda. V něčem se různé metody kryjí a v něčem je každá jiná. Existují milióny cviků a on by snad někdo chtěl některé s konkrétním názvem zakázat? Takhle natvrdo by to bylo určitě dost kuriózní, konzervativní a totalitní. Ne, že by si to někdo třeba i vroucně nepřál.
V Číně se to tak natvrdo zakazovalo do šedesátých let. Dnes tam mají moderní a tradiční medicínu vedle sebe a každý si tam může vybrat.

Chraňte si své objevené metody

Některé metody a cviky a pohyby, se úplně tak dobře nezakazují jako hračky dětem, ale často se vytěsňují. Prostě se ztrácí zájem a ruku v ruce s klesajícím počtem praktikujících upadnou do zapomnění. Pomáhat tomu určitě mohou negativní články i přehnané PR články na nějaké dílčí nesmysly. Existují i dnes metody tajné a zakazované, některé skoro nikdo nezná.

Ano, zakazuje se pořád

Nemusíme chodit pořád až tak daleko, v Evropě byl obzvlášť středověk velmi “bohatý” na likvidaci a ztěžování praktikování nejrůznějších technik a metod. Proto je na západě postoj k alternativnímu léčitelství až schizofrenní a dav se nechá snadno naklonit k jejich zesměšňování a odsuzování. Za socialismu se to ukázalo naplno. Doktoři byli nezpochybnitelnou autoritou a na všechno byl lék, na všechno. “Na všechno máme lék”
Někdy je zákaz na místě. V jedné armádě jsou zakázány leh-sedy, protože 30% vojáků si chybným prováděním přivodilo trvalé následky. V takovém případě je zákaz na místě. Proto se učte přímo od profesionálů.
Pokud jste něco našli, co vám pomáhá, udržujte to v paměti a to praktikováním. Tyto stránky a svou praxi věnuji lidem, kteří se chtějí naučit něco nového se svým tělem.

Někomu vadí fakta, se kterými je zapotřebí jen jedno, naučit se s nimi žít

 Každý postup jednou ztratí svou účinnost a musí se pak zase dělat něco jiného. To ovšem znamená další a další nepřímé provázání s metodami. Někomu vadí, že existuje mnoho metod a pochybuje, že jsou k něčemu. O některých jsme přitom třeba ani neslyšeli. Jejich objevování je často také zajímavé, kolikrát jde o znovuobjevení. Mě se třeba stává, že mám nápad, jak by se dalo něco udělat a později to najdu v nějaké nové knize.
Co mě se týká, tak k Dornově metodě jsem napsal na těchto stránkách dost. Dále, obecně si nemíním žádnou metodou omezovat svobodný úsudek. Dornova metoda je svázaná s masážemi, protože všechno je obaleno masem a ztuhlou tkání. Je to fakt, se kterým nejde nic dělat, je to tak, no. Že bych chtěl jakoukoliv metodu silně propagovat, víte že ani ne? Díky odmítání veřejnosti, mnoho věcí nepřichází na denní světlo. Všechno si dělají lidi z velké části sami, už jen tím do jaké míry umí pracovat systematicky s informacemi. Informací je už tolik, že utrpení se stává čím dál tím víc vlastní volbou.
Nakonec, na každou profesi se dá udělat takový reklamní plakát a kritika, že se mnozí nestačí ani divit, proč taková profese vůbec existuje.
Rozšiřujte své znalosti o masážích, cvičení a metodách zacházení s tělem.

Related Post