Co je dneska bez rizika?

Dornovou metodou se zabývám přes 10 let a dal jsem si tu práci a přečetl si na ni docela dlouhou a propracovanou kritiku. Kdo to přečte celé, tak asi ucítí jako já účinek šroubů navrtaných dost důkladně do hlavy. Kritika Dornovy metody zde.

Po přečtení jsem si říkal, jakou že to metodu vlastně dělám? Tu kterou umím, nebo tu, kterou někdo jiný nějak popisuje? Nikdy jsem na žádnou kritiku metod, které také používám, nereagoval a možná je to také občas zapotřebí. V tomto případě autor kritiky upozorňuje hlavně na něčí plakát na Dornovu metodu a také na pozoruhodný rozpor mezi různými školami Dornovy metody.

Byla by velká škoda, kdyby Dornova metoda dostala nějaké špatné jméno. Stala se nečekaně populární v devadesátých letech, kdy ji poprvé zveřejnil německý lékař Dorn. Proč si myslím, že by to byla škoda?
Autor Dornovy metody ji popisuje jako jemnou manipulaci s klouby a obratli. Dále, jako lékař, vysvětluje, jak je fungování těla a orgánů závislé na těchto správných polohách, a co způsobují nesprávné polohy. Co je na tom špatného? Pro laika stručně a perfektně. Navíc manipulace s klouby a pateří existovaly i před tím a existují si jen tak sami od sebe a existovat budou na věky, dokud někde bude belhat byť jen jediný a poslední kloub.
Třeba taková česká Vojtova metoda. V něčem se různé metody kryjí a v něčem je každá jiná. Existují milióny cviků a on by snad někdo chtěl některé s konkrétním názvem zakázat? Takhle natvrdo by to bylo určitě dost kuriózní, konzervativní a totalitní. Ne, že by si to někdo i v tudleté demokracii vroucně nepřál. V Číně se to tak natvrdo zakazovalo do šedesátých let. Dnes tam mají moderní a tradiční medicínu vedle sebe a každý si tam může vybrat. Některé metody a cviky a pohyby, se úplně tak dobře nezakazují jako hračky dětem, ale často se vytěsňují. Prostě se ztrácí zájem a ruku v ruce s klesajícím počtem praktikujících upadnou do zapomnění. Stejně jako u těch dětí se ztrácí zájem o hračky. Pomáhat tomu určitě mohou negativní články i přehnané PR články. Existují i dnes metody tajné a zakazované, které skoro nikdo nezná. Někdy je to proto, že spouští procesy, na které je třeba být připraven. Nemusíme chodit pořád až tak daleko, v Evropě byl obzvlášť středověk velmi „bohatý“ na likvidaci a ztěžování praktikování nejrůznějších technik a metod. Proto je na západě postoj k alternativnímu léčitelství až schizofrenní a dav se nechá snadno naklonit k jejich zesměšňování a odsuzování a někteří litují, že je zakázáno upalování. Za socialismu se to ukázalo také. Doktoři byli nezpochybnitelnou autoritou a na všechno byl lék, na všechno. „Na všechno máme lék“
Co mě se týká, tak k Dornově metodě jsem napsal na těchto stránkách dost. Dále, obecně si nemíním žádnou metodou omezovat svobodný úsudek. Dornova metoda je svázaná s masážemi, protože všechno je obaleno masem. S tím nejde nic dělat, je to tak, no. To ovšem znamená další a další nepřímé provázání s metodami, o kterých jsme dřív třeba ani neslyšeli. Každý postup jednou ztratí svou účinnost a musí se pak zase dělat něco jiného. Existuje například druh bolesti, se kterou nejde dělat nic a je velká a léky nezabírají. Co uděláte?! Morfium? To otupí, pak přestane působit a je to zpět a postupně stále horší. No existuje metoda. A proč bych ji měl zveřejňovat? Aby se někdo smál? Že bych chtěl jakoukoliv metodu silně propagovat, víte že ani ne? Díky odmítání veřejnosti, mnoho věcí nepřichází na denní světlo. Všechno si dělají lidi vlastně sami, ale informací je už tolik, že utrpení se stává čím dál tím víc vlastní volbou.
Na každou profesi se dá udělat takový reklamní plakát a kritika, že se mnozí nestačí ani divit, proč taková profese vůbec existuje a že by se s tím něco mělo udělat.